Visit our English website

Om oss

 

OM FÖRETAGET

Carex of Sweden AB är ett svenskt bolag med spetskompetens inom biologiska helhetslösningar för enskilda avlopp och återskapande av förorenat vatten och mark.

Vår kompetens bygger på 100 års samlade tvärvetenskapliga kunskaper om processer i vattenekosystem, slutna näringsvävar, mikrobiella kretslopp och växtfysiologi.

VÅR FILOSOFI

Föroreningar från enskilda avlopp bidrar till övergödning av vattendrag och slutligen havet. Otillräckligt renat avlopp förstör krympande grundvatten resurser. Samtidigt över 2,5 miljarder människor saknar grundläggande sanitet. Var tredje person på jorden saknar toalett. Utan rent vatten kan samhällen inte lyfta sig ur fattigdom.

Det förpliktar oss att omvandla ovärderliga internationella erfarenheter från vattenprojekt och tillämpat forskning till enkla robusta helhetslösningar.

Carex of Sweden skapar förutsättningar för kontinuerlig utveckling av lösningar för alla samhällen. Vårt kapital är människor med tvärvetenskapliga kunskaper och en global vision.

Vår verksamhet har sina rötter i stor rikedom av praktiska erfarenheter och tillämpat forskning av en lundabo, Stanislaw  Lazarek. Hans vetenskapligt arbete har inriktat sig på mikrobiella processer kring biofilmen i vatten. Han har utforskat mekanismer bakom övergödning av sjöar i Polen, Japan och kustsjöar i Sydafrika. Han har också studerat försurade och näringsfattiga sjöar i Sverige, USA, Kanada, Italien, England och Frankrike

 

Läs vår broschyr här

 

© Copyright 2019, Carex of Sweden AB