Visit our English website

 

  Biologisk slamfri lösning för rening och återanvändning av avloppsvatten

 

 

Vår kompetens bygger på 100 års samlade tvärvetenskapliga kunskaper om processer i vattenekosystem, slutna näringsvävar, mikrobiella kretslopp och växtfysiologi.Systemet bygger på s.k. biomimetik, vilket innebär att vi imiterar naturens egen process men "förpackar" den i en komprimerad anläggning som accelererar processen. Det som tar naturen mellan 2-4 månader tar 6-12 timmar i vår accelerator.

Samarbetspartners

Läs mer

© Copyright 2019, Carex of Sweden AB